به دنبال مطالبات مردمی و با تاکید دکتر مرادی سرپرست شهرداری پرند، عملیات اصلاح، بازسازی و ترمیم پیاده رو ها و جداول جنوب فاز 3 در دستور کار معاونت عمران شهرداری قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی شهرداری پرند؛ با توجه به درخواست های مردمی در سامانه 137، طرح نوسازی و ترمیم پیاده روهای جنوب فاز 3 محدوده شهرک کارگاهی، توسط شهرداری پرند در دست اجرا قرار گرفت.

لازم به ذکر است که این طرح با هدف تسهیل تردد شهروندان گرامی و بهبود سیما و منظر شهری در سایر فازهای تحت مدیریت شهرداری از جمله فاز 2 نیز به زودی اجرا می شود