آیین افتتاح و کلنگ زنی 4 پروژه عمرانی شهرداری پرند به روایت تصویر