عملیات زیرسازی اصولی و آسفالت باند غربی بلوار شهید چمران جنوبی پرند با نظارت های مستمر دکتر اله یاری به اتمام رسید.

به گزارش روابط عمومی شهرداری پرند؛ بلوار شهید چمران به عنوان یکی از مهمترین معابر پرتردد شهر پرند، از مدت ها پیش به علت زیرسازی نامناسب با فرونشست های مکرر مواجه و مشکلاتی را برای شهروندان گرامی ایجاد نموده بود.

شهرداری و شورای اسلامی شهر پرند برای رفع این معضل، عملیات اصلاح، زیرسازی اصولی و آسفالت بلوار شهید چمران جنوبی را در دستور کار قرار داده و این پروژه با نظارت های مستمر شهردار پرند از سوی معاونت عمران به اجرا درآمد.