✅ باهدف افزایش کیفیت زندگی شهروندان و تامین سرانه های خدمات درمانی و بهداشتی، احداث ۴ پایگاه سلامت و اورژانس ۱۱۵ و اورژانس اجتماعی از سوی شرکت عمران پرند در حال احداث می باشد.

✅ به گزارش روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید پرند، ساخت ۴ پایگاه سلامت و اورژانس ١١۵ در شمال و جنوب فازهای ۴،۶ با زیربنای ١٨۵٠ مترمربع با اعتباری بالغ بر ٢٧ میلیارد تومان با میانگین پیشرفت فیزیکی بیش از ٢۵ درصد هستند.

🔹لازم به توضیح است، اورژانس اجتماعی نیز در فاز ۵ جنوبی در زمینی به به مساحت ٧٧۶ متر مربع و با زیربنای ١١۵١ متر مربع درحال ساخت می باشد.