به دستور دکتر اله یاری شهردار پرند، روند تعمیر و بازسازی باکس های زباله در مناطق تحت مدیریت شهرداری با جدیت از سوی معاونت خدمات شهری در دست اجرا است.

به گزارش روابط عمومی شهرداری پرند؛ روند نوسازی، ترمیم و بازسازی باکس های زباله در مناطق تحت مدیریت شهرداری به طور مستمر ادامه دارد و ضمن افزودن باکس های جدید در سطح شهر، باکس های معیوب نیز تعمیر و مجددا به چرخه جمع آوری زباله بازگردانده می شوند.

در همین راستا، باکس های زباله معیوب در فاز 3 مورد تعمیر و بازسازی قرار گرفته و این روند به طور مستمر ادامه خواهد داشت.

برای افزودن متن دلخواه خود اینجا کلیک کنید