به گزارش روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید پرند، طی روز جاری سه شنبه ٢٢ فروردین ۱۴۰۲ نخستین جلسه ملاقات مردمی در سال جدید برگزار شد و مهندس صیادی مدیر عامل به همراه مدیران شرکت عمران پرند، پذیرای شهروندان بودند.

🔹 در این دیدار چهره به چهره مهندس صیادی پس از استماع تقاضای ملاقات کنندگان در خصوص پیگیری طرح نهضت ملی مسکن و رفع نواقص وتحویل واحدهای مسکن مهر، مساعدت و حمایت از کارآفرینان در شهر صنعتی پرند، تامین خدمات روبنایی و زیربنایی درخواست ملاقات کنندگان را به واحدهای فنی _اجرائی، املاک و حقوقی ابلاغ کردند.

🔹شایان ذکر است هر سه شنبه ملاقات عمومی در سالن جلسات شرکت عمران پرند با هماهنگی روابط عمومی برگزار می‌شود.