به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی (تهران)؛ روح الله اکبری دستیار ویژه وزیر راه و شهرسازی و خلیل محبت خواه مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران طی یک روز کامل از پروژه های مسکن ملی بازدید کردند.

مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران گفت: این بازدیدها در روز گذشته از ساعت ۶ صبح در شهر جدید پرند آغاز شد و تا زمان افطار و پس از بازدید پروژه های مسکن ملی در نصیرشهر، رباط کریم ، اسلامشهر ، تهرانسر، پاکدشت و قرچک تا زمان افطار به پایان رسید.

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران هدف از این بازدیدها را مذاکره با پیمانکاران و بررسی مشکلات پیش روی پروژه ها، تسریع در فرآیندهای عملیات اجرایی و تحویل فوری پروژه ها عنوان و تصریح کرد: مهمترین اقدام سال ۱۴۰۲ در استان تهران پیشبرد طرح نهضت ملی مسکن است.

محبت خواه ادامه داد: در جریان بازدیدهای میدانی مذاکرات بسیار خوبی با پیمانکاران و انبوه سازان داشتیم و موانع و مشکلات موجود مورد بررسی و تدقیق قرار گرفت.

وی در پایان از همراهی فرمانداران رباط کریم و قرچک در جریان بازدیدهای شهرستانهای مربوطه تقدیر و تشکر کرد.