تابلوی ورودی شهر پرند که بر اثر طوفان تخریب شده بود، از سوی شهرداری پرند مورد تعمیر و بازسازی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی شهرداری پرند؛ در بازسازی تابلوی ورودی شهر، تغییرات چشمگیری از سوی واحد زیباسازی معاونت خدمات شهری شهرداری اعمال شد و در هر دو طرف تابلو، هم از سمت ورودی اتوبان ساوه و هم خروجی شهر، طرح جدیدی نقش بست.