طرح بازسازی و تعمیر زمین های چمن مصنوعی در فازهای صفر تا سه در دستور کار شهرداری پرند قرار دارد و در همین راستا چمن مصنوعی فاز صفر مورد بازسازی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی شهرداری پرند؛ با تاکید دکتر اله یاری شهردار پرند بر فراهم نمودن بسترهای لازم جهت توسعه و بهبود امکانات ورزشی و همچنین پر کردن اوقات فراغت شهروندان به ویژه کودکان و نوجوانان، طرح بازسازی زمین های چمن مصنوعی در دستور کار قرار گرفته است.

بر همین اساس، زمین چمن مصنوعی فاز صفر واقع در خیابان نقش جهان، مورد تعمیر و بازسازی اصولی قرار گرفت و این طرح در سایر زمین های چمن مصنوعی که تحت مدیریت شهرداری قرار دارند نیز در دست اجرا است.