به گزارش تهران رسانه ؛ مجری خط مترو فرودگاه امام خمینی (ره) و شهر جدید پرند گفت:حدود ۴ کیلومتر ازمسیر برگشت خط مترو فرودگاه امام خمینی (ره) تا شهر پرند ریل‌گذاری شده است.

سیدقوام الدین حسینی مجری خط مترو فرودگاه امام خمینی (ره) و شهر جدید پرند گفت: حدود ۴ کیلومتر از مسیر برگشت خط مترو فرودگاه امام خمینی (ره) تا شهر پرند ریل‌گذاری شده است و این امر یعنی در صورت تأمین به موقع منابع مالی، پروژه مذکور به صورت خطوط رفت و برگشتی افتتاح خواهد شد.گرچه روند تأمین منابع مالی در پروژه خط مترو تهران-پرند طبق توافقات صورت‌گرفته در اسفندماه سال گذشته پیش نرفت و عملاً حتی در بحث واگذاری اراضی مورد نظر در شهر پرند برای تزریق بودجه غیر نقد پروژه نیز تاخیری صورت‌گرفت اما با این حال حتی یک روز در سال جاری این طرح تعطیل نبود و با هر امکاناتی که در اختیار داشتیم، آن را پیش بردیم.

او در ادامه با تشریح اقدامات انجام شده اخیر افزود: در حال حاضر عملیات نازک کاری ایستگاه، مراحل پایانی خود را پشت سر می‌گذارد و ورودی نزدیک به بلوار شهید باهنر نیز در حال آماده‌سازی است. پس از ریل‌گذاری کامل مسیر رفت این خط و تست حرکت قطار، اینک طول ریل‌گذاری مسیر برگشت هم به حدود ۴ کیلومتر رسیده‌است. تهیه ریل برای مسیر برگشت برای نخستین بار با بهره‌مندی از ریل‌های تولید داخل کشور صورت گرفته و بزودی این بخش از ریل‌ها وارد کارگاه پروژه می‌شود تا روسازی مسیر برگشت سرعت گیرد. ضمن آنکه سفارش‌گذاری برای تأمین بخشی از تجهیزات ویژه این خط نیز انجام و قراردادها منعقد گردیده تا طی ماه های آینده، ادوات ساخته شده به محل پروژه حمل شود و ان‌شاءالله در روز آغاز بهره‌برداری از پروژه، خط مذکور به صورت رفت و برگشتی افتتاح شد.

مجری خط مترو تهران-پرند با بیان آنکه این پروژه بدون در نظر گرفتن احداث پایانه و تأمین ناوگان و برای اولویت نخست بهره‌برداری به حدود ۹۶۰ میلیارد تومان پول و یا منابع مالی غیر نقد نیاز دارد، گفت: در قضیه واگذاری اراضی مورد توافق برای تأمین منابع غیر نقد پروژه، کارها به تدریج در حال انجام بوده و پیش‌بینی می‌کنیم با ارائه صورت وضعیت‌های جدید پیمانکاران، بخش دیگری از زمین‌های در نظر گرفته توسط شرکت عمران شهر جدید پرند تحویل و واگذار شود؛ در این صورت می‌توان به سرعت گرفتن عملیات اجرایی طرح طی روزها و هفته‌های آینده امیدوار باشیم.