بنا بر تاکید دکتر اله یاری شهردار پرند، طرح جمع آوری و پاکسازی نخاله های ساختمانی و همچنین شستشوی مکانیزه باکس های زباله در فازهای صفر تا 3، توسط معاونت خدمات شهری شهرداری به طور مستمر به اجرا می رسد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری پرند؛ در همین راستا نخاله های خیابان گنو واقع در فاز یک جمع آوری گردید و در سایر معابر و محله ها نیز به طور منظم ادامه دارد.

 شستشوی مکانیزه باکس های زباله و شیرابه ها نیز از زمان آغاز فصل گرما با جدیت در دستور کار شهرداری قرار گرفته و در معابر و محله های فازهای صفر تا 3 به انجام می رسد.