به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر شنبه، مسابقه تیم فوتسال بانوان پازدشت پرند شهرداری لنگرود برگزار شد.

در این دیدار دختران پرندی برای دومین بار بازی در خانه را در برابر مهمانان خود تجربه کردند.

اگر چه این دیدار مساوی شد، اما تیم لنگرود با تفاضل گل بیشتر توانست حائز رتبه برتر شود.

دختران پازدشت پرند با احتساب این امتیاز، توانستند به مقام سوم کشوری پس از تیم مه پویا تهران دست یابند.