به گزارش روابط عمومی شهرداری پرند؛ دکتر مجتبی مرادی نوروزی سرپرست و آقای محمد خانی مسئول بازرسی شهرداری پرند در دو دیدار جداگانه با معلولین شهر پرند، از آنها تجلیل و پای درد و دل این عزیزان نشستند.

دکتر مرادی نوروزی، در این دیدارهای صمیمانه بر حمایت از جامعه معلولان شهر پرند تاکید کرد و گفت: حمایت از معلولان می تواند بر دو محور کلی استوار باشد، یکی حمایت از فرد معلول، توانمندسازی و کمک به رفع مشکلات آنها و دیگری هم مناسب سازی فضای شهری و فراهم نمودن شرایط مطلوب برای زیست شهری این عزیزان که نیاز به برنامه هدفمند دارد.

سرپرست شهرداری پرند تصریح کرد: نباید اجازه دهیم که جامعه معلولان فراموش شده و یا به حاشیه برود. استعدادهای نهفته بسیاری در بین معلولان وجود دارد که مطمئنا می تواند به توسعه، رشد و پویایی جامعه کمک کنند.

شایان ذکر است که آقای علی جعفری از معلولان جوان و با استعداد شهر پرند است که دستی بر قلم دارد و تاکنون 6 جلد کتاب با موضوعات مختلف اجتماعی به رشته تحریر درآورده که آثار وی مورد توجه و حمایت سرپرست شهرداری قرار گرفت.

در این دیدارهای صمیمانه، آقایان علی جعفری و مهدی میر عظیم ضمن ابراز خرسندی از حضور سرپرست شهرداری، به بیان مشکلات معلولان پرداخته و دکتر مرادی نوروزی نیز با تقدیم لوح و هدیه از آنها تجلیل نمود.