با توجه به عملیات عمرانی پروژه شاخص #مسیر_دسترسی میدان آزادی به جاده قدیم پرند-ساوه، مسیر های جایگزین جهت تردد به جاده قدیم و شهرک صنعتی به شرح زیر ارائه می گردد.

مسیر شماره یک: میدان بصیرت به سمت اتوبان ساوه-تهران، رباط کریم، میدان آبشناسان، میدان شهید سلیمانی، جاده قدیم ساوه

مسیر شماره دو: پرند بلوار شهید باهنر، بلوار حضرت خدیجه (س)، ضلع جنوبی پمپ گاز، اتوبان تهران-ساوه، جاده قدیم ساوه