ملاقات مردمی در شرکت عمران پرند

✅ به گزارش روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید پرند، طی روز جاری سه شنبه دوم اسفند ماه ۱۴۰۱ مهندس صیادی مدیر عامل به همراه مدیران شرکت عمران پرند، پذیرای شهروندان بودند.

🔹 در این دیدار چهره به چهره مهندس صیادی پس از استماع تقاضای ملاقات کنندگان در مورد واگذاری مسکن مهر باقیمانده، تامین خدمات زیربنایی و روبنایی درخواست ملاقات کنندگان را به واحدهای فنی _اجرائی، املاک و حقوقی ابلاغ کردند.

🔹شایان ذکر است هر سه شنبه ملاقات عمومی در سالن جلسات شرکت عمران پرند با هماهنگی روابط عمومی برگزار می‌شود.