عملیات نصب عرشه پل هوایی عابر پیاده بلوار شهید باهنر، رو به روی ایستگاه مترو و ریل باس، از صبح امروز با حضور و نظارت دکتر اله یاری شهردار پرند، مدیران شهرداری، پلیس راهور و عوامل اجرایی به انجام رسید.

به گزارش روابط عمومی شهرداری پرند؛ دکتر اله یاری در حین بازدید از روند اجرایی این پروژه گفت: پل هوایی عابر پیاده بلوار شهید باهنر، با هدف افزایش ضریب ایمنی تردد شهروندان گرامی به ویژه مسافران مترو و ریل باس و همچنین کاهش بار ترافیکی این بلوار، در حال اجرا است.

شهردار پرند افزود: بخش عمده این پروژه مربوط به نصب عرشه بود که امروز به انجام رسید و طی چند روز آینده رمپ های آن نیز نصب شده و آماده بهره برداری و استفاده شهروندان خوب پرند خواهد بود.