به گزارش روابط عمومی شهرداری پرند؛ به دنبال سرقت برخی از دریچه های انتقال آب، واحد 137 شهرداری ضمن رسیدگی سریع، دریچه های بتنی را جایگزین دریچه های سرقتی می کند.

در همین راستا، دریچه های فلزی آب در خیابان قدمگاه، آپادانا و رامند جنوبی طی روزهای اخیر با دریچه های بتنی تعویض گردید.

دریچه های نانو کامپوزیت از جنس بتن بوده و ضمن تحمل 80 تن وزن، دوام بالایی در سرما و گرما دارند.

این دریچه ها به دلیل جنس بتنی، صرفه اقتصادی برای سارقان نداشته و موجب تسهیل در تردد خودروها، جلوگیری از ایجاد سر و صدا و بهبود روند خدمات رسانی می شوند.