تصویب الحاق 145 هکتار از اراضی شرقی همجوار پرند به شهر جدید پرند

مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران از تصویب الحاق 145 هکتار به شهر جدید پرند در شورای برنامه ریزی و توسعه استان خبر داد.

خلیل محبت خواه در این باره گفت: در اجرای مفاد ماده 11 قانون جهش تولید مسکن مصوب سال 1400 مبنی بر انجام تکلیف معرفی زمین های مستعد توسعه شهری با اولویت شهرهای در حال تهیه طرح جامع شهری، الحاق 145 هکتار از اراضی شرقی همجوار شهر پرند در کارگروه امور زیربنایی استان مورد موافقت و تصویب قرار گرفت.
وی در ادامه افزود این طرح برای جمعیت 20 هزار نفری و حداکثر 6600 واحد مسکونی (140 نفر به ازای هر هکتار) در اجرای قانون جهش تولید مسکن انجام شده است. / پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از پرند آباد

پ.ن: با این اوصاف بافت مسکونی پرند از جایی قبل از فاز صفر شروع خواهد شد… شاید: فاز  1 –