بازدید مدیر عامل شرکت عمران پرند از پروژه ١۴٣٠ واحدی نهضت ملی مسکن

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید پرند، روز چهارشنبه ١۴ دی ماه ١۴٠١ مهندس صیادی در جریان بازدیدهای هفتگی ، از نسل اول پروژه های نهضت ملی مسکن پرند در جنوب فاز ۳ بازدید به عمل آورد.

مدیر عامل شرکت عمران پرند در بازدید از پروژه ١۴٣٠ واحدی نهضت ملی مسکن بیان کرد: واحدهای مسکونی در ٣٠ بلوک چهار طبقه با پیشرفت ۲۵ درصدی در حال ساخت است به نحوی که برخی از بلوک ها در مرحله سفت کاری و دیوارکشی است و تلاش بر این است پیش از موعود مقرر، ساخت واحدهای مسکونی در این سایت تمام شود.

مهندس صیادی در مورد کیفیت ساخت این پروژه ها اظهار کرد: در ساخت پروژه های نهضت مسکن ملی تمام مسائل فنی و مهندسی رعایت شده و در واحدهای مسکونی عایق صوتی تعبیه شده و با بالاترین کیفیت در حال اجراست.

مهندس صیادی در پایان خاطرنشان کرد: اگر متقاضیان آورده خود را به موقع واریز کنند این پروژه در نیمه اول سال ١۴٠٢ به متقاضیان واگذار خواهد شد.