پوشش خبری افتتاح و کلنگ زنی پروژه های عمرانی شهرداری پرند در اخبار صدا و سیما