عملیات کاشت درخت و اجرای سیستم آبیاری قطره ای در بلوار تازه تاسیس شهدای مالیات از سوی واحد فضای سبز معاونت خدمات شهری شهرداری به اجرا رسید.

به گزارش روابط عمومی شهرداری پرند؛ بلوار مالیات که اخیرا به افتتاح رسیده است، میدان آزادی پرند را به ورودی جاده قدیم پرند-ساوه متصل می کند و از مسیر های مهم شهر پرند به حساب می آید.

همچنین عملیات بازپیرایی، واکاشت درختان، ترمیم و تقویت سیستم آبیاری قطره ای در بلوار شهید باهنر نیز اجرا گردید.