به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ملی گاز ایران، سید محمد هدایی‌پور در این باره گفت: شبکه گذاری پروژه‌های مسکن مهر پرند تکمیل و همه انشعابات نصب شده است، همچنین در قالب پروژه‌های مسکن در شهر پرند اکنون ۹۲۱۴۰ مشترک گاز داریم که از این تعداد ۷۴۲۰۰ مشترک مربوط به مسکن مهر است.

وی با بیان اینکه تاکنون یک ایستگاه تقلیل فشار سی‌جی‌اس و ۱۹ ایستگاه تقلیل فشار تی‌بی‌اس برای گازرسانی به این شهر احداث شده است، اظهار کرد: با توجه به توسعه شهری و پروژه‌های در حال احداث، مراحل ساخت ایستگاه سی‌جی‌اس دوم و دو عدد ایستگاه تی‌بی‌اس دیگر در مرحله اجرایی قرار دارند.

مدیرعامل شرکت گاز استان تهران افزود: برای گازرسانی به شهر جدید پرند تاکنون ۳۸۶۵۹ متر شبکه تغذیه و ۲۶۳۱۳۷ متر شبکه توزیع، ۳۰۱۷۹۶ متر لوله‌گذاری و ۵۵۱۶ عدد علمک اجرایی و نصب شده است.

هدایی‌پور با بیان اینکه شهر جدید پرند اکنون دارای ۹۲۱۴۰ مشترک جز و ۹۴ مشترک عمده است، تصریح کرد: گازرسانی به پروژه‌های یادشده از همان ابتدای آغاز عملیات اجرایی و به تناسب با پیشرفت پروژه‌ها از سال ۱۳۸۶ آغاز شد و کماکان و تا تکمیل طرح‌های توسعه‌ای مسکن حمایتی ادامه خواهد داشت.