بایگانی برچسب برای: آبفا

نشست مشترک شهرداری پرند و اداره آبفا

جلسه مشترک دکتر مجتبی مرادی سرپرست شهرداری پرند و مدیران شهرداری با مهندس رسولی رئیس اداره آبفای پرند، صبح روز شنبه پیرامون افزایش تعامل و همکاری های دوجانبه، در دفتر شهردار پرند برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری پرند، دکتر مرادی در این جلسه ضمن قدردانی از خدمات اداره آبفا، به ارتباط تنگاتنگ شهرداری ها با دستگاه های خدمات رسان اشاره کرد و گفت: هر چه تعامل بین مدیریت شهری و ادارات خدمات رسان بیشتر باشد، قطعا شاهد بهبود سطح خدمات رسانی و به دنبال آن رضایتمندی شهروندان خواهیم بود.

مهندس رسولی، رئیس اداره آبفای پرند نیز ضمن تبریک به دکتر مرادی سرپرست شهرداری، بر گسترش تعامل بین دو مجموعه تاکید کرد و در ادامه در خصوص انشعابات آب و سایر موارد گفتگو و تبادل نظر شد.