بایگانی برچسب برای: آسفالت معابر

عملیات آسفالت معابر فاز 3 پرند توسط شهرداری

اهتمام جدی شهرداری پرند برای ترمیم و بهسازی آسفالت معابر