بایگانی برچسب برای: آسفالت

اتمام عملیات زیر سازی و آسفالت بلوار شهید چمران پرند

محله های پرند پس از 17 سال رنگ آسفالت نو به خود می گیرند

معابر شهرک آفتاب در فازهای مسکن مهر پرند، آسفالت و لکه‌گیری شد