بایگانی برچسب برای: اعضا

در دیدار شهردار پرند با اعضای شورای اسلامی شهر مطرح شد