بایگانی برچسب برای: بازدید

بازدید رئیس سازمان مدیریت بحران کشور و شهردار پرند از پروژه های عمرانی شهرداری

بازدید مدیر کل دفتر امور شهری استانداری تهران و مدیر کل دفتر فنی استانداری از شهر پرند

بازدید دستیار ویژه وزیر راه و شهرسازی از پروژه‌های نهضت ملی مسکن استان تهران