بایگانی برچسب برای: تکمیل

نخستین متجمع ساماندهی مشاغل مزاحم پرند در آستانه تکمیل و افتتاح

آخرین گام های تکمیل و تجهیز ساختمان مرکزی شهرداری پرند