بایگانی برچسب برای: جمع آوری

اجرای طرح جهادی جمع آوری نخاله های ساختمانی در فاز 3 پرند