بایگانی برچسب برای: خبرپرند

برگزاری جلسه هم اندیشی بودجه سال 1403 شهرداری پرند

اولین جلسه توان سنجی مددجویان بهزیستی در پرند

برخورد قاطع شهرداری پرند با تخلفات ساختمانی