بایگانی برچسب برای: زباله

اجرای طرح جهادی جمع آوری نخاله های ساختمانی در فاز 3 پرند

جمع آوری نخاله های ساختمانی و شستشوی مکانیزه باکس های زباله در مناطق تحت مدیریت شهرداری پرند