بایگانی برچسب برای: شماره

شهرداری پرند به درگاه مخابراتی USSD با شماره #655*6655* مجهز شد