بایگانی برچسب برای: عید سعید فطر

حضور پر رنگ شهرداری پرند در نماز عید سعید فطر و ارائه خدمات به نمازگزاران