بایگانی برچسب برای: فرمانده

تجلیل فرمانده سپاه حیدر کرار (ع) پرند از دکتر اله یاری

تجلیل فرماندهی سپاه پرند از دکتر اله یاری