بایگانی برچسب برای: قلعه سنگی

«قلعه سنگی پرند» با اقدام شرکت عمران شهر جدید پرند ثبت جهانی شد