بایگانی برچسب برای: مدیران

تجلیل مدیران شهری پرند از پرسنل و مددکاران بهزیستی

برگزاری جلسه شورای معاونین و مدیران شهرداری پرند