بایگانی برچسب برای: مسجد

حضور مسؤلان شرکت عمران با استقرار میز خدمت در مسجد معراج پرند