بایگانی برچسب برای: مسکن ملی

بازدید و کنترل میدانی آخرین وضعیت پروژه های نهضت ملی مسکن پرند

بازدید مدیر عامل شرکت عمران پرند از پروژه ١۴٣٠ واحدی نهضت ملی مسکن