بایگانی برچسب برای: نانو کامپوزیت

نصب و جایگزینی دریچه های نانو کامپوزیت در مناطق تحت مدیریت شهرداری پرند

نصب پل و دریچه های نانو کامپوزیت در فاز 3 شهر پرند