بایگانی برچسب برای: ناوگان

اولویت‌های ترافیکی سال 1402 در پایتخت؛ 2 هزار اتوبوس وارد ناوگان حمل‌ ونقل می‌شود