بایگانی برچسب برای: پل هوایی

نصب عرشه پل هوایی عابر پیاده ی ایستگاه مترو و ریل باس