نقش بانوان هوشمند و آینده نگر در پویش “تهران شهر حساس به آب”

در دو محور تجربه نگاری و مقاله نویسی

آخرین مهلت ارسال آثار تا پایان روز یکشنبه 29 بهمن 1402

برای کسب اطلاعات بیشتر به آدرس www.tpww.ir مراجعه و یا با شماره تلفن های 88962062 و 88978162 تماس حاصل نمایید.

سایت شهرداری

http://www.parandcity.ir

اخبار شهر پرند

https://t.me/parandcity_news