بایگانی برچسب برای: تهران

نشست شهردار و مدیران شهری پرند با مدیرعامل شرکت برق استان تهران

افتتاح 3 پروژه شاخص و مورد نیاز شهروندان در اوایل سال جدید

متروی تهران – پرند تا خرداد ۱۴۰۲ آماده می‌شود؟

آغاز عملیات اجرایی چهار پروژه در فازهای ۴الی۶